Prije prve razmjene

I dalje sam u zatvorskoj bolnici. Povratio sam se na prethodno stanje. Ne znam više točno koliko, ali za par dana idem ponovo na razmjenu. Saopćili su mi to iz Crvenog križa.
Poslije razmijene bit ću slobodan. Rekli su da će oni biti stalno uz mene.

Jednog popodneva u kombiju dovezoše me u logor. Neli logoraši su vani na pisti i gledaju na novo došlog. U prolazu u daljini vidim zapovjednika [Klarića] kako gleda prema meni.
Velika soba. Unutra 25 do 30 ljudi. Nitko od poznatih logoraša.
Kod stražara puno novih, ali ima i starih.
Sjednem u stranu na pod.

Nakon par sati otvaraju se vrata. Ulaze 4 stražara sa oznakama na rukavu VP. Jedan je bio i onaj kao šef od prošli put, Visoki [Ljubučić]. Svi stojimo sabijeni prema prozorima.
Visoki kaže: majore sjedi tamo. To i uradim i sjednem na drugu stanu.
Drugi stražar kaže: sad ćemo se igrati “žurkata na akrepi”.

Svi logoraši morali su leći na stomak na pod. Primakli se jedan drugome. Ova četvorica u čizmama počeli su trčati preko njih. Zapovjed: okreni se. Ponovo trčanje preko njih.Tako po nekoliko krugova.

Ja sam samo sa strane gledao.

Događaj pilot2

Prije podne. Mala soba je puna. Može se samo sjediti na podu. Unutra nas je vjerojatno 15.
U velikoj sobi do nas čuje se vika. “Zašto me tučete. Hajde jedan po jedan, ako smijete.” Dovezli su nekog novog koji je izgubio koordinate. Nije znao gdje je stigao.

Cijeli dan su nas i premiještali iz sobe u sobu.
Nemaju ni malo milosti. Često se čuju jauci od bolnih udaraca. Prema meni su bili tolerantni. Jedan je stražar rekao drugom: pusti ga, on je već mrtav.

Na sat-dva našao sam se zajedno u sobi sa bundžijom. Sportski tip. Čujem da je bio vojni pilot. Uskoro su ga odveli u drugu sobu. Jednog momenta se čuo i pucanj iz pištolja.

Vraćen sam ponovo u malu sobu. Sada nas je unutra samo 5-6. Sve nepoznati. Noć je. Kroz kosi prozor čuju se “veseli” stražari. Ovo mi poznato: priprema se zabava. Čuje se i auto. Po glasu rekao bih Visoki [Ljubičić] stražar: dovedi ga, kaže.
Otišli su.
Nakon par sati auto se vratio. Nekoga su ubacili u susjednu sobu.

Više nije bilo crne sobe. Odvozili su van logora na Savu. Visoki uči na greškama. Sinoć je bundžija bio na Savi, ali se i vratio.
Ujutro su otvorili vrata soba. Bilo je puno stražara.
Opet premještanja.
U hodniku sam vidio pilota, ali bio je tih i savijen.


Dan 22-05-1992

Home